صفحه اصلی > پژوهش > گزارش پژوهشی 


تبدیل گاز طبيعي به فرآورده هاي با ارزش تر
تبدیل گاز طبيعي به فرآورده هاي با ارزش تر
 ١٠:٠٠ - 1391/08/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
بررسی وضعيت خوردگي در هيترهاي ايستگاههاي CGS شرکت گاز بررسی استان آذربايجان غربي و ارائه راهکار و دستورالعمل کاربردي در جهت پيشگيري و کنترل خوردگي
بررسی وضعيت خوردگي در هيترهاي ايستگاههاي CGS شرکت گاز استان آذربايجان غربي و ارائه راهکار و دستورالعمل کاربردي در جهت پيشگيري و کنترل خوردگي
 ٠٩:٠٣ - 1391/08/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
سيستم مونيتورينگ تست مقاومت و نشتي خطوط لوله شبکه و انتقال گاز شهري
سيستم مونيتورينگ تست مقاومت و نشتي خطوط لوله شبکه و انتقال گاز شهري
 ٠٩:٠١ - 1391/08/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
بررسی و ارائه راهکار جهت انجام آزمايشات غير مخرب در سرجوشهاي پلي اتيلني
بررسی و ارائه راهکار جهت انجام آزمايشات غير مخرب در سرجوشهاي پلي اتيلني
 ٠٨:٥٥ - 1391/08/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
بررسی آثار اجتماعي طرح هدفمند کردن يارانه ها بر مشترکين گاز استان آذربايجان غربي
بررسی آثار اجتماعي طرح هدفمند کردن يارانه ها بر مشترکين گاز استان آذربايجان غربي
 ٠٨:٥٠ - 1391/08/17 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>