صفحه اصلی > پژوهش > پروژه ها 


آئين نامه اجرايي اينترنشيپ (Internship) در شرکت ملي گاز ايران
آئين نامه اجرايي اينترنشيپ (Internship) در شرکت ملي گاز ايران
 ١٤:١٦ - 1399/11/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
آنچه باید درباره تعالی سازمانی بدانیم/ 4
آنچه باید درباره تعالی سازمانی (منطق ارزیابی ) بدانیم.
 ٠٩:٢١ - 1398/09/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
آنچه باید درباره تعالی سازمانی بدانیم/ 3
آنچه باید درباره تعالی سازمانی (معیارهای مدل تعالی سازمانی) بدانیم.
 ٠٩:١٥ - 1398/09/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
آنچه باید درباره تعالی سازمانی بدانیم/ 3
آنچه باید درباره تعالی سازمانی (مفاهیم بنیادین تعالی) بدانیم.
 ٠٩:١٢ - 1398/09/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
آنچه باید درباره تعالی سازمانی بدانیم/ 1
آنچه باید درباره تعالی سازمانی (ارکان جهت ساز) بدانیم.
 ٠٩:٠٥ - 1398/09/18 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>