تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
پایگاه بسیج
مناقصه و مزایده
آگهی مناقصه شماره 2201/99/05
9:5 1399/4/11

آگهی مناقصه شماره 2201/99/05

آگهی مناقصه شماره 2201/99/05 شامل: پروژه نصب کنتور و رگلاتور مشترکین جدید شهرها و روستاهای تابعه جنوب استان

آگهی مناقصه شماره 2201/99/04
8:55 1399/4/11

آگهی مناقصه شماره 2201/99/04

آگهی مناقصه شماره 2201/99/04 شامل پروژه نصب کنتور و رگلاتور مشترکین جدید در شهرها و روستاهای تابعه شمال استان

آگهی تجدید مناقصه به شماره 2201/99/72
10:33 1399/3/12

آگهی تجدید مناقصه به شماره 2201/99/72

آگهی تجدید مناقصه به شماره 2201/99/72 شامل تهیه تجهیزات و احداث خظ تغذیه، خط انتقال، ایستگاه CGS دوم و سیستم حفاظت کاتدیک شهرستان اشنویه.

اطلاعیه ها
اخبار

پربازدیدترین اخبار