تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
پایگاه بسیج
مناقصه و مزایده
آگهی تجدید مناقصه شماره 2201/98/81
12:39 1399/6/29

آگهی تجدید مناقصه شماره 2201/98/81

آگهی مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی روستاهای طاهرآباد و کورابلاغ شهرستان چایپاره

آگهی تجدید مناقصه شماره 2201/98/75
12:37 1399/6/29

آگهی تجدید مناقصه شماره 2201/98/75

آگهی مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی 5 روستای محور سی سر شهرستان سردشت

آگهی تجدید مناقصه شماره 2201/98/73
12:35 1399/6/29

آگهی تجدید مناقصه شماره 2201/98/73

آگهی مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع، سیستم حفاظت کاتدیک و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی 6 روستای محور یک سنجی سلماس

آگهی تجدید مناقصه شماره 2201/98/28
12:32 1399/6/29

آگهی تجدید مناقصه شماره 2201/98/28

آگهی مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه، ایستگاه تقلیل فشار TBS و سیستم حفاظت کاتدیک روستاهای محور همران شهرستان سردشت

آگهی مناقصه شماره 2201/99/14
11:4 1399/6/24

آگهی مناقصه شماره 2201/99/14

پروژه خدمات مهندسی شامل نظارت عالیه و کارگاهی مهندس مشاور بر اجرای عملیات و پروژه های گازرسانی در سطح آذربایجان غربی (مشاور دوم)

اطلاعیه ها
اخبار

پربازدیدترین اخبار